Energiantuotanto

Vexven lämmitys-, jäähdytys- ja CHP-laitoksille suunnatusta venttiiliratkaisuvalikoimasta löytyvät sulkupalloventtiilit ja metallitiivisteiset läppäventtiilit sulku- ja säätösovelluksiin aina 40 baarin paineeseen ja kokoon DN 1400 saakka. Venttiilit voidaan varustaa käsivaihteilla tai sähköisillä, hydraulisilla tai pneumaattisilla toimilaitteilla. Tarjoamme venttiilejä myös matalapaineisen maakaasun jakeluun.

Liittyvät tuotteet

Teräspalloventtiilit

Haponkestävät teräspalloventtiilit

Läppäventtiilit

Kaasupalloventtiilit

Referenssit

HS Tarm Tanskassa on kehittänyt pienikokoisen voimalaitoksen hybridisysteemillä, jossa lämpöpumput sijoitetaan kuljetuskonttiin. Vexve X -sarjan venttiilejä käytetään sulkuventtiileinä ja säätämään virtausta yksittäisiin lämpöpumppuihin.

Kuopion Energia aloitti kaukojäähdytyksen uudella Savilahden kaukojäähdytyslaitoksellaan kesällä 2020. Kylmän järviveden avulla tuotettua kaukojäähdytystä käyttävät tällä hetkellä lähellä sijaitsevat oppilaitokset ja liikekiinteistöt sekä Kuopion Yliopistollinen Sairaala (KYS), joka tulevaisuudessa tulee käyttämään lähes 2/3 laitoksen kapasiteetista.

Vexven toimilaitteelliset läppä- ja palloventtiilit sekä pienet pallo- ja lauhdeventtiilit ovat osa Kaunaksen uutta sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta Liettuassa.

Vexven venttiileitä ja teknistä asiantuntemusta hyödynnettiin Riikinvoiman ja Varkauden Aluelämmön yhteishankkeena toteuttamassa kaukolämpöpumppaamossa.

Kokemäen Lämmön perunajauhotehtaan biopolttoainelaitoksessa käytetään soveltuvin osin alkuperäisiä, jo lähes 30 vuotta vanhoja Vexven ja Navalin venttiileitä.