iSENSE™ - Älykkäät monitorointiratkaisut kaukoenergiaverkostoihin

Vexven iSENSE -tuoteperhe koostuu älykkäistä monitorointiratkaisuista, jotka on suunniteltu erityisesti maanalaisiin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostoihin. iSENSE-tuoteperheen tuottama reaaliaikainen mittaustieto auttaa verkoston tehokkuuden parantamisessa, tehostaa kunnonvalvontaa sekä nopeuttaa vuotojen paikallistamista.

iSense-tuoteperhe koostuu neljästä eri tuotteesta: iSenseFlow, iSenseOpti, iSensePulse ja iSenseChamber. Kaikki iSense-tuotteet soveltuvat langattomaan maanalaiseen käyttöön ja ovat jälkiasennettavissa olemassa oleviin verkostoihin.

Monitorointijärjestelmät toimitetaan avaimet käteen -periaatteella ja huoltopalvelumme pitää huolen järjestelmän toimivuudesta sekä laitteiden ylläpidosta.

Turvallisuus

Vältä turhat kaivokäynnit. Jatkuvan etävalvonnan avulla pystyt helposti ja turvallisesti ennaltaehkäisemään huoltotarpeita sekä kohdistamaan huoltotoimenpiteet tehokkaasti oikeisiin kohteisiin.

Omaisuuden kunnossapito

Valvo maanlaisia putkistoja. iSENSE-ratkaisujen avulla voit ennaltaehkäistä korroosiovauroiden syntymistä putkistoissa. Jatkuvalla valvonnalla ja nopealla reagoinilla ongelmakohtiin voidaan pidentää putkiston, kaivojen sekä venttiilielementtien elinkaarta.

Asiakas­tyytyväisyys

Minimoi asiakkaiden häiriötilanteet ajantasaisella seurannalla. Seuraamalla verkostoa voit mm. paikallistaa ongelmatilanteet kaivoissa sekä mahdolliset putkistovuodot ja näin minimoida katkot energian jakelussa.

Kustannus­tehokkuus

Pidä asiakkaat tyytyväisenä optimoidulla energiantuotannolla. iSENSE-tuoteperheen tuottama reaaliaikainen mittaustieto auttaa verkoston tehokkuuden parantamisessa ja samalla voit saavuttaa kustannussäästöjä.

Monitorointiratkaisut

 1. iSense Flow – verkoston virtauksen ja muuttuvien olosuhteiden mittaamiseen

  iSense Flow on langaton monitorointiratkaisu virtauksen ja verkoston muuttuvien olosuhteiden mittaukseen. iSense Flow:n tuottama mittaustieto tukee energialaitoksia verkoston optimoinnissa, alueellisen lämmönkulutuksen seurannassa sekä laskennallisten mallien vahvistamisessa.

 2. iSense Chamber – Kaivojen etävalvontaan

  iSense Chamber mahdollistaa kaivojen olosuhteiden etävalvonnan. Kaivoihin kertyvän veden aiheuttamia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti oikeisiin kaivoihin.

 3. iSense Pulse – Nopeaan vuodonhavainnointiin

  iSense Pulsen avulla voidaan reaaliaikaisesti paikallistaa putkistovuodot sekä ennaltaehkäistä eristevaurioista johtuvaa korroosiota. Vuotojen havainnointi perustuu pulssimittausteknologiaan, joka toteutetaan eristeensisäisten hälytysjohtimien avulla.

 4. iSense Opti – Reaaliaikaiseen verkoston monitorointiin

  iSense Optin avulla maanalaisten kaukoenergiaverkostojen muuttuvat tilanteet voidaan havainnoida reaaliaikaisesti, jolloin verkon ohjausta voidaan säätää optimaalisesti mittaukseen perustuvan datan avulla. Tarkan mittaustiedon avulla verkostosta voidaan paikallistaa helposti myös suuren lämpöhukan sekä epäedullisen virtaussuunnan jäähdyttämiä alueita. Mitattavat suureet ovat verkoston paine, verkoston lämpötila sekä värinä.

iSENSE Online

Kaikkien iSENSE -tuoteperheen älykkäiden monitorointiratkaisuiden reaaliaikainen seuranta tapahtuu iSENSE Online -pilvipalvelun avulla. iSENSE Online on visuaalinen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä kaivojen ajantasaiseen seurantaan.

Mittausdata lähetetään suoraan iSENSE Online -pilvipalveluun 15 minuutin, tunnin tai vuorokauden välein, riippuen käytössä olevasta laitteesta. Data on nähtävillä tarkoilla mittapistekuvaajilla sekä visuaalisella karttapohjalla. Palvelu on käytettävissä kaikiöta päätelaitteilta ajasta ja paikasta riippumatta SSL-suojatun kirjautumisen avulla.

Referenssit

 1. Kotkan Energia

  Kotkan Energia on kotkalaisten oma energiayhtiö, jonka vahvuutena on energiatuotannon monipuolisuus. Yhtiön päätuotteita ovat kaukolämpö, teollisuushöyry, sähkö sekä jätteiden hyötykäyttöpalvelu. Vexven venttiilit sekä iSENSE-monitorointiperheen ratkaisut ovat osa Kotkan Energian tehokasta ja luotettavaa kaukolämmönjakelua.

 2. Liedon Lämpö Oy

  Liedon Lämpö Oy:n rakentama uusi kaukolämpölaitos otettiin käyttöön lokakuussa 2020. Uuden laitoksen myötä, myös uutta kaukolämpöverkostoa rakennettiin noin kilometrin verran. Kaukolämpölaitoksen ja -verkoston luotettavaa toimintaa on takaamassa Vexven venttiileiden lisäksi myös Vexven älykkäät maanalaiset ohjaus- ja monitorointiratkaisut.

 3. Sei (Tea SpA Group)

  Tea SpA Groupiin kuuluva Sei toteutti Mantovan kunnan innovatiivisen kaukolämpöverkostojen monitorointihankkeen yhdessä Vexven yhteistyökumppanin Sfera Energy Solutionsin kanssa. Tavoitteena oli luoda älykkyyttä kaukolämmön toimitukseen tehostamalla ja optimoimalla kaukolämpöverkoston toimintaa.