Oświadczenie o polityce prywatności – opis pliku i informacje na temat przetwarzania danych

1. Kontroler

Vexve Oy
Pajakatu 11
38200 Sastamala, Finlandia
Identyfikator firmy: 2206015-1

2. Kwestie związane z plikiem danych

Osobą odpowiedzialną za sprawy związane z plikiem danych jest Jarkko Hämäläinen.

3. Kwestie związane z plikiem danych

Rejestr klientów Vexve Oy

4. Podstawa i cel używania pliku danych

Vexve Oy przetwarza dane osobowe osób kontaktowych swoich klientów i potencjalnych klientów w celu zarządzania relacji z klientami i innymi relacjami (oraz utrzymywania i rozwijania ich) na podstawie stosownych powiązań na potrzeby marketingu, analiz, produkcji, dostarczania i rozwijania usług, badań rynkowych i innych celów statystycznych. Dane osobowe przechowywane w pliku danych mogą być używane na potrzeby marketingu adresowanego do klientów lub potencjalnych klientów firm Vexve Oy (w tym bezpośredniego marketingu elektronicznego) oraz takiego marketingu w granicach określonych prawem. Klienci mają prawo określenia osoby kontaktowej, której dane osobowe będą przechowywane w rejestrze klientów firmy Vexve Oy do konkretnych relacji z klientami.

5. Dane uwzględnione w rejestrze

Danae przechowywane w rejestrze nie zawierają danych osobowych, które nie są potrzebne do zarządzania bieżącymi lub przyszłymi relacjami z klientami.

Rejestr może zawierać następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu komórkowego
  • Adres e-mail
  • Adres pocztowy
  • Stanowisko w firmie
  • Zakazy marketingowe
  • Informacje na temat relacji z klientem, takie jak faktury i płatności

Co więcej rejestr może zawierać informacje dotyczące klienta, które zostały zgromadzone przed możliwymi relacjami z klientem lub w ich trakcie, takie jak:

  • Informacje na temat przyszłych wydarzeń (godziny i daty spotkań)
  • Dane historyczne na temat minionych wydarzeń (informacje o kontaktach, oferty i spotkania)

6. Typowe źródła danych

Dane osobowe zbieramy podczas relacji z klientami i podczas prac prowadzonych w celu stworzenia potencjalnych relacji z klientami. Dane mogą być zbierane i uzupełniane za zgodą podmiotu danych (np. za pomocą plików cookie), z centralnej ewidencji ludności i kontrolerów danych innych stron. Możemy też zbierać dane w powiązaniu z różnymi działaniami marketingowymi, takimi jak wydarzenia, lub ze źródeł w domenie publicznej.

7.Ujawnianie danych

Vexve Oy może ujawnić dane przechowywane w jej plikach danych z poszanowaniem ograniczeń i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów. Dane mogą zostać ujawnione w związku z możliwymi transakcjami korporacyjnymi prowadzonymi przez Vexve.

Na potrzeby technicznej lub operacyjnej implementacji przetwarzania danych, fragmenty danych mogą zostać przesłane do podwykonawców firmy Vexve Oy, lub dane mogą być przetwarzane w inny sposób za pomocą połączenia technicznego.

8. Zasady ochrony danych

Wszyscy członkowie personelu oraz niepowiązane osoby działające w imieniu firmy Vexve Oy dochowują poufności zawodowej dotyczącej wszystkich danych klientów. Korzystanie z rejestru jest chronione za pomocą poświadczeń użytkowników, haseł i praw dostępu. Dane są chronione za pomocą bezpiecznego połączenia.

9. Prawa dostępu do danych w rejestrze i ich egzekwowanie

Wszystkie podmioty danych mają prawo dostępu do ich danych osobowych. To prawo może być egzekwowane bezpłatnie raz w roku (12 miesięcy). Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych podmioty danych mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych w pliku danych, składając podpisany osobiście wniosek lub zgłaszając się osobiście w siedzibie kontrolera. Informacje kontaktowe kontrolera są podane w sekcjach 1 i 2 niniejszego oświadczenia o polityce prywatności.

10. Poprawianie i kasowanie danych osobowych

Podmioty danych mają prawo żądać poprawienia lub skasowania niedokładnych, niekompletnych, niepotrzebnych lub zdezaktualizowanych danych osobowych, powiadamiając kontrolera przy użyciu adresu podanego w sekcji 1 niniejszego oświadczenia o polityce prywatności. Dane przechowywane w rejestrze mogą zostać skasowane na żądanie podmiotu danych.

11. Pliki cookie

Nasze usługi online wykorzystują pliki cookie. Te pliki cookie mogą być ważne w jednej sesji lub przez dłuższy okres. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na urządzeniu użytkownika w chwili odwiedzenia usługi online za pomocą przeglądarki. Usługa online firmy Vexve Oy używa plików cookie oraz plików cookie innych firm do poprawiania i personalizowania wrażeń użytkownika usługi, zbierania danych na temat liczby odwiedzających i najpopularniejszych treści, oraz do wykrywania kolejnych odwiedzin witryny.

Możesz zablokować używanie plików cookie, zmieniając ustawienia zabezpieczeń swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wszystkie funkcje usługi online mogą nie być dostępne, jeśli pliki cookie zostaną zablokowane.