10 / 2020

Vexven älykäs vuodonhavainnointijärjestelmä auttaa Fortumia kaukolämpöverkostojen valvonnassa

Fortum Power and Heat Oy:n uudelta Kivenlahden biovoimalaitokselta lähtevä siirtolinja on varustettu eristeensisäisillä hälytysjohtimilla, jotka on kytketty Vexven iSENSE Pulse -vuodonhavainnointijärjestelmään.

Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen vuodonhavainnoinnin sekä vuotojen tarkan paikallistamisen pulssimittausteknologian avulla. iSENSE Pulsen avulla Fortum havaitsi jo verkoston takuuaikana vuotokohtia, jotka saatiin korjattua hyvissä ajoin ennen merkittävien vaurioiden syntymistä.

iSENSE Pulse on osa Vexven uutta iSENSE-tuoteperhettä, jonka tuotteiden reaaliaikainen mittaustieto auttaa parantamaan verkoston tehokkuutta, luo työkaluja ennakoivaan kunnonvalvontaan sekä nopeuttaa vuotojen paikallistamista. Tuoteperhe lanseerattiin vuonna 2019 ja jo ensimmäisen vuoden aikana sen avulla on saavutettu säästöjä ja vahvistettu suomalaisen kaukolämmön toimitusvarmuutta.

Uusien kaukolämpölinjojen suurin uhka on ulkopuolinen kosteus

Eristekuoren sisään pääsevä ulkopuolinen kosteus on nykyaikaisten kiinnivaahdotettujen kaukolämpölinjojen merkittävin ja samalla myös vaikeimmin havaittava riskitekijä. Jo lyhyenkin ajan kuluessa kosteus voi aiheuttaa putken korroosiota ja lopulta putkivuodon. Ulkopuolisen kosteuden kertyminen pystytään havainnoimaan ainoastaan eristeensisäisillä hälytysjohtimilla ja niihin kytketyllä valvontajärjestelmällä.

”Yleisesti ajatellaan, että uusiin verkostoihin ei tarvita vuodonhavainnointijärjestelmää, sillä tyypillisesti vuodot tapahtuvat vanhoissa linjoissa. Suurimmat säästöt syntyvät kuitenkin silloin, kun vuotoja pystytään ennaltaehkäisemään”, kertoo Vexven myynti- ja markkinointijohtaja Maria Kalli.

Nykyaikainen vuodonhavainnointi perustuu automatisoituun valvontaan

Kaukolämpölinjojen tarkka online-valvonta on Vexven iSENSE Pulse -järjestelmän perusta. Kaukolämpöverkostoon asennettu langaton äly-yksikkö mittaa eristekuoren sisäistä kosteutta ja mahdollisia putkivuotoja. Vuotojen havainnointi perustuu pulssiheijastumien tulkitsemiseen ja paikallistaminen tapahtuu pulssin kulkuajan perusteella. Havaitessaan poikkeaman, järjestelmä lähettää käyttäjälle hälytyksen vuotohavainnosta sekä ilmoittaa vuodon tarkan sijainnin.

Vexven ratkaisut osana Fortumin mittavaa siirtolinjaprojektia

Fortumin Espoon verkkoalueen viimevuosien merkittävimpiä investointeja on ollut tänä vuonna Kivenlahteen valmistunut uusi biolämpölaitos sekä siirtolinja, joka yhdistää laitoksen nykyiseen verkkoon. Siirtolinjaprojekti käsitti yli 5 km DN 500-putkikoon kaukolämpölinjaa haastavissa olosuhteissa.

”Jo linjan suunnitteluvaiheessa lähdimme yhdessä Fortumin sekä linjan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavan Caverionin kanssa suunnittelemaan vuodonhavainnointijärjestelmää ja sen paikoitusta verkostossa”, Maria Kalli kertaa kahden vuoden takaista projektin aloitusta. ”Automaattisen vuodonhavainnoinnin lisäksi siirtolinjaan asennettiin Vexven , jonka avulla venttiileitä voidaan etäohjata luotettavasti.”’

iSENSE Pulsen avulla tarkka vuodon paikallistaminen

Vexven iSENSE Pulse -järjestelmän asennuksesta lähtien Espoon uuden siirtolinjan kosteusmittauksissa oli havaittavissa poikkeama. Putkistoa kaivettiin esiin järjestelmän ilmoittaman poikkeaman mukaan ja vuotokohta löydettiinkin 0,4 %:n tarkkuudella järjestelmän ilmoittamasta sijainnista. Vuodon syyksi paljastui eristeen suojakuoren sauman repeämä. Vuotokohtaan oli ehtinyt syntyä runsaasti korroosiota ja muutaman vuoden sisällä vuoto olisi vaurioittanut putkea kriittisesti.

”Järjestelmä toimii erinomaisesti takuuaikaisessa vuodonvalvonnassa. Järjestelmän avulla voidaan havaita jo asennuksen aikana syntyneitä ongelmakohtia, jolloin vauriot voidaan korjata hyvässä yhteistyössä urakoitsijan kanssa vielä putkiston takuuaikana”, kertoo Fortumin verkostopäällikkö Kati Kupila.

Digitalisaatio osana kaukoenergia-alan kehitystä

Kaukolämpöyhtiöiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset näkyvät alalla mm. digitalisaation lisääntymisenä. Digitalisaation tuomien palveluiden ja tuotteiden avulla myös kaukolämpöyhtiöt voivat tehostaa ja automatisoida toimintaansa. iSENSE-tuoteperheen avulla Vexve haluaa tuoda oman panoksena kaukoenergia-alan kehittämiseen.

”Uuden iSENSE-tuoteperheen on tarkoitus tuoda asiakkaillemme konkreettisia työkaluja verkoston valvontaan ja vuotojen ennakointiin”, kertoo Vexven myynti- ja markkinointijohtaja Maria Kalli.

”Aiomme hyödyntää jatkossakin Vexven vuodonvalvontajärjestelmää Espoon verkkoalueella, erityisesti pidemmissä runkolinjoissa, joiden keskeytyksetön toiminta on meille lämmönjakelun näkökulmasta tärkeää”, toteaa Fortumin verkostopäällikkö Kati Kupila.

Fortumin siirtolinjaprojektiin valitsemat Vexve-tuotteet:

  • iSENSE Pulse -vuodonhavainnointijärjestelmä
  • Hydrox -toimilaitteet ja venttiileiden etäohjausjärjestelmä
  • Vexven DN 500 ja DN 600 palloventtiilit kaukolämpöön
  • Vexven DN 500 ja DN 600 läppäventtiilit kaukolämpöön

Aiheeseen liittyvä esitteet:

  • Tehokkuutta ja varmuutta kaukolämpöverkostoihin
  • Älykkäitä monitorointiratkaisuja kaukoenergiaverkostoihin
  • Hydraulisen ohjauksen ratkaisut

Lisätietoja:

Myynti- ja markkinointijohtaja | Maria Kalli | +358 50 379 1730 |