Av de produktsidor som vill se kan du sammanställa en PDF-fil, som du kan ladda ned till din dator, skriva ut eller skicka vidare med e-post.

Välj önskade produkter i valfönstret ""Lägg till i varukorg"".

Du kan också lägga till produktkort i varukorgen direkt från produktsidan.

Varukorgen är tom

Välj varumärke

Välj alla produkter
Töm korgen

Stålkulventiler

Stålkulventiler, fullt genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 50-400

Stålkulventiler, fullt genomlopp, handtag, fläns / fläns, DN 50-400

Stålkulventiler, fullt genomlopp, handtag, PN 25, fläns / fläns, DN 50-400

Stålkulventiler, fullt genomlopp, manuell växel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-400

Stålkulventiler, fullt genomlopp, manuell växel, fläns / fläns, DN 100-400

Stålkulventiler, fullt genomlopp, manuell växel, PN 25, fläns / fläns, DN 100-400

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-500

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, stark, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-200

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, fläns / fläns, DN 65-500

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, PN 25, fläns / fläns, DN 65-500

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, PN 25, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-500

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, fläns / fläns, DN 100-500

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, PN 25, fläns / fläns, DN 100-500

Stålkulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, stark, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-200

X-stålkulventiler

X-stålkulventiler, fullt genomlopp, handtag, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-40

X-stålkulventiler, fullt genomlopp, handtag, X-serien, fläns / fläns, DN 15-40

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, pressanslutning / pressanslutning, EN (DIN), DN 15-50

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-50

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, utvändiga gängor och plugg / svetsning, EN (DIN), DN 15-25

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, stark, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-50

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, T-handtag, X-serien, svetsning, EN (DIN) / koppar, DN 15-50

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, T-handtag, X-serien, invändiga gängor / koppar , DN 20

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp, T-handtag, X-serien, koppar / koppar, DN 15-50

Injusteringsventiler, stål

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-300

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, handtag, fläns / fläns, DN 65-300

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, handtag, PN 25, fläns / fläns, DN 65-300

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, manuell växel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 400

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, manuell växel, fläns / fläns, DN 400

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, manuell växel, PN 25, fläns / fläns, DN 400

X-injusteringsventiler, stål

X-injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, injusteringsratt, X-serien, pressanslutning / pressanslutning, EN (DIN), DN 15-50

X-injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, injusteringsratt, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-50

X-injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp, injusteringsratt, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50

Rostfria stålkulventiler

Rostfria stålkulventiler, fullt genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 50-125

Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-250

Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, NS-norm, DN 65-100

Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, fläns / fläns, DN 65-250

Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, PN 25, fläns / fläns, DN 65-250

Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-250

Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, fläns / fläns, DN 100-250

Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, PN 25, fläns / fläns, DN 100-250

Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-250

X-rostfria stålkulventiler

X-rostfria stålkulventiler, fullt genomlopp, handtag, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-40

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, pressanslutning / pressanslutning, EN (DIN), DN 15-50

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, svetsning / svetsning, NS-norm, DN 10-50

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-50

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, invändiga gängor / svetsning, NS-norm, DN 10-50

Injusteringsventiler, rostfritt stål

Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-250

Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, NS-norm, DN 65-100

Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp, handtag, fläns / fläns, DN 65-250

Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp, handtag, PN 25, fläns / fläns, DN 65-250

X-injusteringsventiler, rostfritt stål

X-injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp, injusteringsratt, X-serien, pressanslutning / pressanslutning, EN (DIN), DN 15-50

X-injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp, injusteringsratt, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-50

X-injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp, injusteringsratt, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50

X-injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp, injusteringsratt, X-serien, svetsning / svetsning, NS-norm, DN 20-50

Förgreningsventiler

Förgreningsventiler, fullt genomlopp, med hylsnyckel, anborrningsventil, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-150

Förgreningsventiler, fullt genomlopp, med hylsnyckel, anborrningsventil, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 150-200

Förgreningsventiler, reducerat genomlopp, med hylsnyckel, engångsventil, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-200

Förgreningsventiler, reducerat genomlopp, handtag, anborrningsventil, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 32-100

Underjordiska kulventiler

Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-350

Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-400

Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp, vinkelväxel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-400

Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, dubbellagrade kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-900

Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp, vinkelväxel, dubbellagrade kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-900

Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, dubbellagrade kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-400

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-400

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-500

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-300

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, vinkelväxel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-300

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, vinkelväxel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-500

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, dubbellagrade kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-900

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, vinkelväxel, dubbellagrade kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-900

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, empty, avluftningsventil / kort, X-serien, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 25-50

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, empty, avluftningsventil / lång, X-serien, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 20-50

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, dubbellagrade kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-450

Gaskulventiler

Gaskulventiler, fullt genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 50-400

Gaskulventiler, fullt genomlopp, handtag, fläns / fläns, DN 50-400

Gaskulventiler, fullt genomlopp, handtag, PN 25, fläns / fläns, DN 50-400

Gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-500

Gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, fläns / fläns, DN 65-500

Gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, PN 25, fläns / fläns, DN 65-500

Gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300

Gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, PN 25, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300

Gaskulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-500

Gaskulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, fläns / fläns, DN 100-500

Gaskulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, PN 25, fläns / fläns, DN 100-500

Kondensatventiler

Kondensatventiler, reducerat genomlopp, handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-150

Kondensatventiler, reducerat genomlopp, handtag, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 15-50

Kondensatventiler, reducerat genomlopp, handtag, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50

Kondensatventiler, reducerat genomlopp, handtag, fläns / fläns, DN 15-150

Kondensatventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 125-150

Kondensatventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, fläns / fläns, DN 125-150

Kondensatventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, PN 25, fläns / fläns, DN 125-150

Vridspjällventiler för avstängning

Vridspjällventiler för avstängning, fullt genomlopp, manuell växel, Δp = 16 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800

Vridspjällventiler för avstängning, fullt genomlopp, manuell växel, Δp = 25 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800

Vridspjällventiler för avstängning, fullt genomlopp, manuell växel, Δp = 16 bar, fläns / fläns, DN 300-800

Vridspjällventiler för avstängning, fullt genomlopp, manuell växel, Δp = 25 bar, fläns / fläns, DN 300-800

Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp, manuell växel, Δp = 16 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 900-1400

Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp, manuell växel, Δp = 25 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 900-1400

Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp, manuell växel, Δp = 16 bar, fläns / fläns, DN 900-1000

Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp, manuell växel, Δp = 25 bar, fläns / fläns, DN 900-1000

Vridspjällventiler för avstängning och injustering

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, fullt genomlopp, manuell växel, Δp = 16 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, fullt genomlopp, manuell växel, Δp = 25 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, fullt genomlopp, manuell växel, Δp = 16 bar, fläns / fläns, DN 300-800

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, fullt genomlopp, manuell växel, Δp = 25 bar, fläns / fläns, DN 300-800

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, reducerat genomlopp, manuell växel, Δp = 16 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 900-1200

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, reducerat genomlopp, manuell växel, Δp = 25 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 900-1200

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, reducerat genomlopp, manuell växel, Δp = 16 bar, fläns / fläns, DN 900-1000

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, reducerat genomlopp, manuell växel, Δp = 25 bar, fläns / fläns, DN 900-1000

Dubbellagrade kulventiler

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-1200

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, fläns / fläns, DN 150-900

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, PN 25, fläns / fläns, DN 150-900

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, manuell växel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-1200

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-900

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, vinkelväxel, kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-900

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, fri spindel, kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-400

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, manuell växel, fläns / fläns, DN 150-900

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp, manuell växel, PN 25, fläns / fläns, DN 150-900

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-1200

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, fläns / fläns, DN 200-900

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, PN 25, fläns / fläns, DN 200-900

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-1200

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-900

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, vinkelväxel, kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-900

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, fri spindel, kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-450

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, fläns / fläns, DN 200-900

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp, manuell växel, PN 25, fläns / fläns, DN 200-900

X-gaskulventiler

X-gaskulventiler, fullt genomlopp, handtag, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-40

X-gaskulventiler, fullt genomlopp, handtag, X-serien, fläns / fläns, DN 15-40

X-gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50

X-gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 15-50

X-gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50

X-gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50

X-gaskulventiler, reducerat genomlopp, handtag, X-serien, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-50

 

Av de produktsidor som vill se kan du sammanställa en PDF-fil, som du kan ladda ned till din dator, skriva ut eller skicka vidare med e-post.

Välj önskade produkter i valfönstret ""Lägg till i varukorg"".

Du kan också lägga till produktkort i varukorgen direkt från produktsidan.

Varukorgen är tom

Välj varumärke

Välj alla produkter
Töm korgen